Přejít na obsah
Vážený uživateli, dovolte, abych Vás přivítal v mé prezentaci.

Předně Vám děkuji, že jste si vybral(a) právě tuto prezentaci, v rozsáhlém virtuálním světě internetu.

Cílem této prezentace je poskytnout základní, nikoliv však vyčerpávající informace o tom, co umím a co pro Vás můžu udělat.
 
Nezaměřil jsme se proto na podání velmi podrobných informací, neboť o každé z činností, které jsou v této prezentaci zmíněny, jsou v tiskové podobě vydávány knihy volně dostupné, jak v každém knihkupectví tak i na internetu.

Jde mi především o to, poskytnout Vám základní orientaci před tím, než sami vstoupíte do virtuálního světa internetu svou vlastní webovou prezentaci.
 
Jsem si také dobře vědom toho, že každý má jiné, zcela specifické, požadavky na svou webovou prezentaci. Proto Vaši budoucí webovou prezentaci budu zpracovávat zcela individuálně, podle Vaších konkrétních představ a požadavků.

Byl bychom velmi potěšen, kdyby jsem to byl právě já a služba web999, případně Typo3, či jiné, kdo Vám úspěšně otevře cestu do virtuálního světa internetu.
 
Jestliže se k tomuto kroku rozhodnete, prohlédněte si celý web a kontaktujte mne prosím. Najdeme řešení, pro Vás na míru, podle individuálních požadavků.
 
©2017 Vratislav Kořínek
Návrat na obsah