Přejít na obsah

Jak rychle bude web?

FAQ
Jak rychle lze webovou prezentaci, eshop, portál vytvořit?

Pracnost a složitost vytvoření webových stránek je často podceňována.  Obyčejné weby umí hodně lidí, tedy alespoň si to myslí. Já umím ty  "obyčejné", ale hlavně ty obtížné, třeba i responzivní. Vytvoření webové prezentace (firemní,  portál, eshop...) je souhrn různých činností.

Tvorba nového webu, e shopu vyžaduje přípravu. Příprava nového webu spočívá ve zpracování projektu, který zohledňuje zejména:
 • strategii a cíle firmy
 • vaše specifické požadavky
  • grafika
  • jakou cílovou skupinu chcete oslovovat (cílové skupiny)
  • jaký produkt chcete  prodat (produkty)
 • funkce, které má web - eshop plnit
 • obor, který je předmětem řešení
 • nalezení optimální navigace na webu
 • vyhledatelnost webu na internetu

Stručný a orientační přehled toho, co je třeba udělat a jak dlouho to může trvat - záleží především na přístupu zadavatele výroby webu!!!

Finanční motivace dodavatele, dokáže téměř zázraky, tedy i zkrácení dodací doby.
kod

Došlo-li k uzavření smlouvy o vytvoření webu - prezentace, je nutné řešit:poř.č. úkol čas kdo poznámka
1. Vytvořit koncepci webu, určit jeho smysl, obsah a strukturu, co bude prezentovat atd. Koncepce webové prezentace by měla vycházet z marketingové koncepce (strategie) firmy.
Týden, včetně projednání a schválení 5 dní
Záleží na dohodě, zpravidla je to věcí vedení firmy, úloha dodavatele je poradní.
O této věci může být již jasno před zahájením prací. Je vhodné formulovat písemně.
2. Zpracování grafické podoby webové prezentace.
5 dní
Dodavatel webu.
Nutné velmi jasné stanovení požadavků.
3. Zpracování textů, psaní textů o produktech, o firmě.
10 dní
Zadavatetel webu, nebo dodavatel webu.
Vytvoření textové části webu by mělo být věcí zadavatele webu. Nejlépe zná odbornou problematiku. Stává se, že je problém s faktickým vytvořením textu a text je tvořen ve spolupráci se zadavatelem webu a jeho zhotovitelem.
4. Výběr obrázků, schémat a jejich úprava.
10 dní
Zadavatetel webu.
V dispozici zadavatele webu, za spolupráce dodavatele.
5. Vložení grafiky a vytvoření struktury webu.
5 dní
Zadavatetel webu, nebo dodavatel webu.
Záleží na dohodě a možnostech.
6. Vložení textů a grafických prvků.
5 dní
Zadavatetel webu, nebo dodavatel webu.
Záleží na dohodě a možnostech.
7. Jazyková a celková korektura webu.
5 dní
Zadavatetel webu, nebo dodavatel.
Před jeho spuštěním.
©2017 Vratislav Kořínek
Návrat na obsah